Letošní konference SEO restart, na které jsme nemohli chybět, se konala v Divadle pod Palmovkou. A to hlavně bez připojení do elektřiny a internetu, abychom se mohli pořádně soustředit ????

Google and the Future of Research – Alexander Breitenbach

Není žádným tajemstvím, že se neustále mění algoritmus vyhledávačů. Výsledek této změny často překvapí i samotné SEO specialisty. Jsou ale tyto změny opravdu tak nepředvídatelné? Všichni víme, že PageRank byla první metrika hodnotící webové stránky. Postupně ji však bude nahrazovat něco jiného, a to umělá inteligence.

Google v současnosti indexuje text, ale nijak ho nezpracovává. To je hlavní úkol umělé inteligence. Měla by být schopná odpovědět na danou otázku přesně. Např.: pokud zadáme vyhledávací dotaz „kolik let má Berners-Lee“ dostaneme rovnou výsledek. Tedy 64 let. Jak ale dostat tyto odpovědi na web, aby je byl Google schopný zobrazovat? Vše funguje přes strukturovaná data. V tom spatřujeme budoucnost.

Content je king, ale … – Milan Pichlík

UX neboli uživatelská přívětivost či zkušenost je často spojována s tvorbou webu jako celku. Milan Pichlík nás vsak přesvědčil, že se dá využít i na další část webu, a to na články. V podstatě se zaměřujeme na dva procesy: SEO copywriting a formátování. Ukázal nám i strukturu psaní článků pro své weby: úvod – nejdůležitější části – méně důležité části – závěr. V textech by se také měly používat kotvy a recenzní obsah. V další části přednášky probíral Hub page a její důležitost pro sjednocení všech článků. Dále také možnosti vyhledávání a třídění článků podle potřeb uživatele.

TIP č. 1 Používáte v článcích strukturovaná data? ????

Kamenný obchod, ako se presadíš lokálne? – Daniel Duriš

Lokální SEO hraje významnou roli pro všechny firmy. Dozvěděli jsme se zajímavé výsledky výzkumu o vyhledávání informací Čechů a Slováků ve službě Google My Business. Služba nabízí spoustu možností, které je potřeba vyplnit a co je pro uživatele důležité např. informace o otevírací době, kontakty nebo odkaz na webové stránky. I kdyby to byla jen stránka na Facebooku.

TIP č. 2 odpovídejte na dotazy v reálném čase a reagujte i na negativní recenze.

https://twitter.com/advisiocz/status/1140921789939404800

Analýza klíčových slov na maximum – Martin Žatkovič a Šárka Jakubcová

Analýza klíčových slov je alfa a omega SEO. Nemůžete začít tvořit, aniž byste věděli, na co cílit a jaké klíčová slova použít. Analýza klíčových slov je však zdlouhavý proces, který se rozděluje na

 1. Sběr dat
 2. Čištění
 3. Clusterizace datasetu
 4. Klasifikace datasetu
 5. Interpretace

Zautomatizování úkolů a lepší interpretaci dat nám představily přednášky pana Žatkoviče a paní Jakubcové.

Martin Žatkovič se s námi podělil o automatizaci dvou částí procesu analýzy klíčových slov. Jednou z nich je „Clusterizace“, která sjednocuje podobná slova. Mezi nástroje pro automatizaci cluserizace patří MarketingMiner a Open Refine. Druhou částí procesu je „Klasifikace“. Jedná se o rozdělení slov do obsahových skupin. Aktuálně se tato činnost řeší ručně přes Excel případně přes WordCloud, ale existuje také nástroj, který tuto činnost zautomatizuje. Řeč je o Reconcile.csv. Pokud budete tyto programy používat ušetříte až deset hodin času!

Přednáška Šárky Jakubcové se soustředila na téma interpretace. Velikost dat a unifikace výstupů není všechno. Správně bychom se měli zaměřovat na střednědobé cíle, sledovat obchodní cíle klienta a předávat klientovi všechny potřebná data ve srozumitelné formě. Hlavně nesmíme zapomínat, že analýza klíčových slov není pouze pro SEO, ale i pro celý marketing.

TIP č. 3 hledanost není modla, ale údaj!

The untold secret to mastering SEO: Soft skills – Thea Windisch

Komunikace, komunikace a zase ta komunikace. Přednáška se soustředila na scénáře, které nás mohou potkat při nabídce SEO řešení pro business klienta. Mezi základní problémy patří peníze, čas, IT oddělení, špatné výsledky a jiná očekávání. I když se tyto problémy od sebe liší, často je vyřešíme stejně. Argumenty, asertivitou či empatií.

TIP č. 4 různé scénáře si můžete nasimulovat ????

Thea Windisch - The untold secret to mastering SEO: Soft skills
Thea Windisch – The untold secret to mastering SEO: Soft skills

Testování v SEO, tipy a praxe pro všechny – David Brenner

S testováním se setkáváme pořád. Neustále si potřebujeme potvrdit nebo vyvrátit domněnky, argumenty, určit prioritizaci či implementaci. Často testujeme s referenčním vzorkem jako je celkový růst nebo propad, sezónnost či trendovost. Na testování a vyhodnocení lze používat více nástrojů. David Brenner nám představil Collabim. Kontroluje zadaná klíčová slova a pozici webu průběžně a tím usnadňuje vyhodnocování výsledků testů.

TIP č. 4 testujte před/po sezóně i třeba meziročně

Význam Dynamic Search Ads pro SEO – Tomáš Havlík

DSA neboli „Dynamic Search Ads“ jsou reklamy, které nabízejí způsob, jak co nejjednodušeji najít zákazníky, kteří hledají přesně to, co jim může firma nabídnout. DSA také cílí na zákazníky, které neosloví jiné kampaně. Proč se ale bavíme o DSA na SEO konferenci? Protože mohou pomáhat i ze SEO hlediska. DSA vytvoří user friendly titulky, které odpovídají na dotazy uživatele a informace berou ze SEO optimalizované stránky. Chcete rychlou analýzy klíčových slov? Zapněte DSA.

Jak bance „zapnout“ SEO – Artur Galstyan

Webová prezentace Monety nebyla nikdy pořádně optimalizovaná. Tedy až do roku 2018, kdy probíhala celková změna image firmy. Tehdejší webové stránky měly problémy nejen s platformou, ale i s obsahem a zpětnými odkazy. Platforma byla problém sám o sobě. Objevovaly se na ní 404 a byla neresponzivní. Obsah byl psán v „bankovštině“, webové stránky obsahovaly duplicity. Zpětné linky ztrácely na své hodnotě, jelikož 90 % z nich odkazovalo na stránku s přesměrováním. To se však změnilo v roce 2018, když se začala předělávat celá struktura webu. Hlavní roli zde sehrál SEO tým, který komunikoval s programátory a copywritery banky. Výsledkem této snahy je nárůst návštěvnosti na celém webu.

TIP č. 5 vytvořit pro jednotlivé skupiny guidelines.  

Why not to build a monitoring crawler – Vincent van Scherpenseel

Vincent van Scherpenseel ve své přednášce představil nástroj ContentKing. Jedná se o monitorovací nástroj, který pracuje 24/7 a výborně slouží pro sledování změn nebo pro celkový audit. Při tvorbě tohoto nástroje se vyskytly celkově tři výzvy:

 1. Nástroj musí mimikovat Google.
 2. Musí umět rychle vyhledat problém a dobře interpretovat data.
 3. Musí být rychlejší než Google – je potřeba, aby se změny projevovaly rychleji než na Google.
Vincent van Scherpenseel
Vincent van Scherpenseel – Why not to build a monitoring crawler

Zároveň s výzvami se objevily problémy, se kterými se museli poprat. Byla to rychlost crawlingu, dále neustálý crawling, jelikož Google taky nikdy nespí, a nakonec i vyhodnocení výsledků, který ovšem bude vždy stát na člověku.

SEO pohledem datového analytika – Marek Prokop

Marek Prokop  ve své přednášce se soustředil na velké weby, které nelze jednoduše kontrolovat a analyzovat přes Screaming Frog a jiné analytické nástroje.

Proto vznikl tzv. První Prokopův zákon, který zní:

E=mc2

E – počet Errorů na webu
M – míra nešikovnosti web mastera
C – celkový počet stránek na webu

Pro velké weby existuje široká škála nástrojů, jenž mohou pomoci s analýzou velkých webů. Pokud spojíte minimálně pět nástrojů, získáte docela dobrý výběr všech informací. Jak ale tyto informace vyhodnotit? Jednoduše segmentujte vše, co jde a výsledky si vizualizujte.

A co na závěr? SEO Restart je úžasná akce, na které člověk získá další know-how. Nejen pomocí přednášek, ale také sociálního networkingu přímo na konferenci. Rozhodně se těším na další ročník. ????

Štítky: analyse content Google isnpirace SEO seo restart

Jana Blaschke

Jana Blaschke [1]
[1] SEO Consultant

Bývalý zaměstnanec Advisio

Související články

Radim Vaníček

Radim Vaníček

19. 2. 2019 5 minut čtení

 • [Aktuality]
 • [SEO]

3 pokročilé SEO tipy a techniky, které potřebujete znát

Je mnoho SEO technik, které mohou pomoci vašemu webu. V tomto článku jsem vybral pár technik a tipů z různých oblastí. Ať už se jedná o technické SEO, obsahovou…

Radim Vaníček

Radim Vaníček

10. 7. 2019 3 minuty čtení

 • [Aktuality]
 • [SEO]

4 SEO doplňky do Google Chrome, které možná neznáte

Pokud váš web nepotřebuje hloubkovou analýzu, ale optimalizaci by si zasloužil, pak se zastavte a čtěte. Dozvíte se, jak si můžete zásadně usnadnit práci. Představíme vám…

David Ferenc

David Ferenc

17. 7. 2018 4 minuty čtení

 • [Konference]
 • [SEO]
 • [Ze života agentury]

SEO restart: 14 specialistů v jeden den

Pražský hotel Olšanka se na jeden červnový den stal místem setkání všech, kteří mají co do činění se SEO. Konala se zde konference SEO restart. Letos se…