Poslední dobou se můžeme ve vyhledávačích stále častěji setkat s několika odlišnými typy výsledků vyhledávání. Co to je, proč bychom to měli používat a jak toho docílit?

Ukázka strukturovaných dat na Googlu

Ukázka strukturovaných dat na Googlu

Tyto „zvláštní“, rozšířené výsledky mají na svědomí strukturovaná data. Co si pod tím představit? Neschovává se tady nic jiného než data poskládaná do určitého schématu. Ale aby se vaše výsledky vyhledávání zobrazovaly podle očekávání, musíte zvolit tu správnou strukturu. Ono totiž není schéma jako schéma.

Vlastní schéma = španělská vesnice pro Google

V minulosti způsoby zápisu strukturovaných dat dovolovaly definovat vlastní schémata. Ta ale ztrácela z pohledu vyhledávačů smysl. Data nemohly přečíst a byla to pro ně španělská vesnice. Google, Microsoft, Yahoo a Yandex proto pohotově vytvořili souhrn použitelných schémat (dostupný na stránce schema.org), se kterými bude vše tipťop.

Proč strukturovaná data využívat?

Jejich hlavní výhoda spočívá v porozumění vyhledávače obsahu stránky. Bez strukturovaných dat Google nedokáže správně interpretovat obsah html tagu. Pokud by obsah tagu byl například 139,- Kč, tak z pohledu Googlu se jedná pouze o číslice a text, nikoliv cenu a měnu. Když se ale přidají do zdrojového kódu data pro správnou interpretaci (např. microdata), Google zdrojovému kódu lépe porozumí a může jej lépe vyhodnotit.

Na druhou stranu z pohledu vlastníka webových stránek mají strukturovaná data výhodu v podobě zviditelnění příspěvků ve výsledcích vyhledávání. Zatím neexistuje žádné oficiální vyjádření, které by říkalo, že struktura dat je jeden z faktorů, který má vliv na řazení výsledků vyhledávání. Ale! Příspěvky ze stránek se strukturovanými daty jsou více vidět, zabírají větší prostor a tím také zvyšují pravděpodobnost prokliku. Míra proklikovosti se podle některých zdrojů zvyšuje až o 30 %!

Způsob zápisu strukturovaných dat

Pro zápis strukturovaných dat se dnes používají tři hlavní metody:

 1. Mikrodata

Jedná se o zápis HTLM 5 atributů přímo do tagů ve zdrojovém kódu. Těmto atributům se přiřazují konkrétní hodnoty pro dané schéma. Uvedený příklad vyobrazuje kus zdrojového kódu s microdaty pro schéma organizace.

Ukázka zdrojového kódu pro schéma organizace

Ukázka zdrojového kódu pro schéma organizace

 1. RDFa (Resource Description Framework in attributes)

Zápis je prakticky stejný jako u mikrodat. Opět se využívají HTML 5 atributy, kterým se přiřazují konkrétní hodnoty pro dané schéma. Atributy ale mají jiné názvy. A rozdíl je také v použitelnosti, která je u RDFa daleko větší.

Ukázka RDFa zápisu

Ukázka RDFa zápisu

 1. JSON-LD (Javascript Object Notation for Linked Data)

Tento zápis doporučuje Google a je asi nejjednodušší, pokud se příliš neorientujete ve zdrojovém kódu. Zde se totiž data zapisují do kontejneru v Google Tag Manageru (stránky musí být s tímto nástrojem propojeny). Proto taky odpadá editace zdrojového kódu a řešení implementace s developerem stránek.

Ukázka JSON-LD zápisu

Ukázka JSON-LD zápisu

Jak strukturovaná data nasadit?

 1. Vyberou se stránky, kam mají být strukturovaná data nasazena.
 2. S pomocí org se určí schémata vhodná pro vybrané stránky.
 3. Jasně se definuje, jaká data mají být na stránce strukturována. Uvedou se atributy, jejich hodnoty a jejich přiřazení do konkrétních html tagů. Ideálně i s příklady se vše odešle developerovi.
 4. Developer provede implementaci.
 5. Zkontroluje se implementace v nástroji na testování strukturovaných dat.

Kontrola zápisu strukturovaných dat

Google pamatuje také na ověření správnosti zápisu strukturovaných dat, a proto vytvořil nástroj na jeho testování. Použití je jednoduché. Do pole na úvodní stránce se vkládá buď URL adresa (záložka načíst adresu URL), nebo kus zdrojového kódu (záložka fragment kódu) a kliknutím se spustí test. Poté se v levém bloku zobrazí zdrojový kód a v pravém atributy, jejich hodnoty a obsah tagů. V některých případech si můžete v pravém bloku zobrazit i náhledy odkazů ve výsledcích vyhledávání.

Využití strukturovaných dat v rozšířených výsledcích vyhledávání Googlu

K nejznámějším a nejpoužívanějším rozšířením založených na strukturovaných datech patří:

 1. Rich snippet

Rozšíření výsledků vyhledávání o různá schémata dle specifikace schema.org. Jsou dostupná schémata pro události, produkty, recepty, recenze, atd. Na obrázku níže je uveden rich snippet pro produktovou stránku prutu z obchodu chytapust.cz. Využilo se schéma product a viditelné jsou hodnoty name, category, price, pricecurrencydescription.

Ukázka Rich Snippet u našeho klienta Chytapust.cz

Ukázka Rich Snippet u našeho klienta Chytapust.cz

 1. Google knowledge pannel

Pravý informační panel s detaily o vyhledávaném výrazu. Tradičně se týká míst, osobností a firem.

Google knowledge pannel na Ostravu

Google knowledge pannel na Ostravu

 1. Open Graph Protocol

Toto rozšíření se netýká výsledků vyhledávání v Googlu, přesto stojí za zmínku. Jedná se asio nejznámější reprezentant zápisu strukturovaných dat pomocí formátu RDFa. Jeho využití souvisí s rozšířením zobrazovaných náhledů na sociální síti Facebook. V praxi to znamená, že je možné ovlivnit, jaké informace (nadpis, popis, obrázek, cena, barva, dostupnost, atd.) se zobrazí při náhledu stránky na zmíněné sociální síti.

Ukázka Open Graph Protocolu od Alzy

Ukázka Open Graph Protocolu od Alzy

Štítky: Google google knowledge pannel jsonld mikrodata open graph protocol rdfa rich snippet SEO seznam strukturovaná data

Vít Bajgar

Vít Bajgar [1]
[1] SEO Consultant

Bývalý SEO odborník v Advisio a cestovatel.