Pražský hotel Olšanka se na jeden červnový den stal místem setkání všech, kteří mají co do činění se SEO. Konala se zde konference SEO restart. Letos se představilo 14 specialistů se 13 přednáškami.

SEO restart 2018

Po úvodním slovu Filipa Podstavce se mikrofonu ujal Ján Januška. Ten nás svou prezentací Kvalitní obsah nestačí přesvědčil, že tomu tak skutečně je. Mít kvalitní obsah je v dnešní době již samozřejmostí. My však chceme, aby jej lidé také sdíleli. Janko se s námi podělil o základní principy, jaké by měl obsah splňovat:

 • být nejlepší ze všech,
 • být linku chtivý,
 • měl by pohladit ego (ať už čtenářovo či toho, o kom se píše),
 • pořádně obsah podpořit.

V momentě, kdy všechny uvedené principy splňuje, je potřeba aktivně shánět odkazy. S tím souvisí oslovení potenciálních partnerů pro získání odkazu. Mnohdy samotné oslovení bývá kamenem úrazu a příjemce jej nikdy neotevře. Pro sestavování oslovení nám Janko dal několik tipů:

 • motivovat potenciálního partnera,
 • nabídnout výměnný obchod – „něco za něco“,
 • správné načasování pro oslovení.

Následovala přednáška: Hledání příčin pomalého webu a jak řešit. Přednášející Michal Voják nám sdělil, že optimalizace rychlosti načítání je záležitostí jak front-endu, tak i o back-endu. Vysvětlil publiku, proč se rychlostí vůbec zabývat:

 • je hodnotícím faktorem pro vyhledávač Google,
 • z hlediska UX – návštěvník těžko zůstane na stránce, která se načítá dlouhou dobu,
 • souvislost s crawl budgetem vyhledávačem – za stejný čas crawler proleze a zaindexuje více stránek daného webu,
 • kvůli AdWords kampaním.

Michal Voják a jeho přednáška Hledání příčin pomalého webu a jak to řešit

Prozradil nám také několik praktických tipů, kde bývají nejčastější problémy a nechyběl ani postup, jak tyto problémy řešit. Dále nám Michal ukázal velmi užitečný fígl, jak měřit rychlost načítání webu v prohlížeči pro uživatele s různou rychlostí připojení k internetu.

Poté následoval Milan Fialaanalýzou konkurence pro začátečníky i SEO guru. Ukázal nám, jakým způsobem analýzu provádí a shrnul nám důvody, proč ji provádí:

 • Zjistím své postavení na trhu.
 • Objevím SEO konkurenci.
 • Mohu se konkurencí inspirovat (ne vykrást!).
 • Zjistím, proč konkurence dělá to, co dělá.

K tomu dodal, že je třeba si uvědomit nemalý rozsah a časovou náročnost analýzy. Vždy je potřeba zamyslet se nad tím, zda je pro klienta vhodná a využitelná.

Google nám vzal 3 miliony, dostal se za mříže! Pod tímto zavádějícím (až lehce bulvárním) titulkem si nikdo moc nedovedl představit, o čem bude řeč. Richad Klačko však přišel se zajímavou případovou studií. Ukázal nám, jak během několika dní vybudovat 2. největší e‑shop na české scéně. Google se totiž jednoho dne sebral a řekl si, že začne indexovat URL za #. Tím pádem se e‑shop s 2 stovkami tisíc URL rázem proměnil v e‑shop s 3 miliony URL.

Po Richardovém usilovném pátrání a hledání příčin se přišlo na to, že Google prostě začal URL s # považovat za důležité, a to z důvodu častého výskytu v URL adresách. Proto je začal indexovat.

Tím nejzajímavějším řečníkem z celé konference byl pro mě Martin Šimko s přednáškou Sémantický web – má nás to vůbec zajímat? V prvé řadě je třeba si říct, co je sémantický web. Jedná se o web s nasazenými strukturovanými daty. A má nás takový web zajímat? Odpověď zní jednoznačně ano.

Dnes prohlížeč Google podporuje několik typů strukturovaných dat. Například Knowledge panel, Featured Snippet, počet obyvatel, výsledky sportovních zápasů a jiné.

Strukturovaná data počet obyvatel

A zde přichází ten moment, proč nás to má zajímat. Díky strukturovaným datům na našem webu pomáháme vyhledávači pochopit náš obsah a dáváme mu možnost s tímto obsahem dále pracovat. A pokud začne s těmito daty pracovat, dá nám něco na oplátku. Konkrétně to, že budeme v rozšířených výsledcích vyhledávání – tzv. rich snippets. Tímto se můžeme dostat ke zvýšení CTR z výsledků SERPu ve vyhledávačích.

Nemůžu však nezmínit ani ostatní přednášející:

Zdeněk Nešpor hovořil o problematice přesměrování webů. Podělil se s námi o několik triků, co vše se dá zjistit z webového archivu Archive.org a připomněl všem jedno důležité pravidlo: Když přesměrovat, tak pouze skrze 301.

Matěj Velička přišel s případovou studií pro značku Perfect Storage. Budget byl jasně stanoven.  650 000 Kč pro rok 2017. Matěj nám ukázal, do jakých kanálů budget alokoval a dokázal nám, že i pouhá změna textu jediného tlačítka dokáže vystřelit konverze vzhůru o 90 %.

Pavel Ungr nakráčel na pódium s kladivem, za které by se nestyděl ani samotný Thor. Vybalil na nás, jak pracovat se serverovými logy v rámci analýzy indexace webu. Na první pohled vypadají serverové logy děsivě. Nicméně Pavel nám ukázal, jaké používat nástroje a postupy pro vydolování dat, které jinde nenajdeme.

Pavel Ungr a jeho přednáška Analýza indexace se serverovými logy

Adam Ježek se rozpovídal o Linkbuildingu v roce 2018. V zásadě jsme se dověděli, že spolupráce s blogery je stále velmi důležitá. Dále poznamenal, že klient musí jít v rámci linkbuildingu spolupráci sám naproti a nečekat, že vše udělá samotný linkbuilder. Adam se v přednášce zabýval i získáváním odkazů prostřednictvím velkých portálů. S těmi se však pojí několik úskalí:

 • Portály se vytahují svou návštěvností, tudíž získání odkazu bude finančně náročnější.
 • Zmíněnou návštěvnost tvoří široká sorta lidí a může se tedy stát, že úplně mineme svou cílovou skupinu.

Marek Prokop nám ukázal, jak vytáhnout informace z Google Search Analytics pomocí několika skriptů v programovacím jazyce R a dát dohromady ucelený report.

Jakub Chour přišel s vcelku zajímavou přednáškou SEO APPSide down. Vysvětlil nám, jak optimalizovat aplikace pro AndroidiOS. I přesto, že pro každou platformu platí něco jiného, nalezneme zde společné znaky:

 • dostat se do TOP 10,
 • relevantní klíčová slova v textech,
 • odpovídání na recenze,
 • rychlost stahování aplikace.

Předposledním řečníkem, který ovládl sál, byl Martin Kůra s tématem: Jak se dělá SEO ve Státech. I přes hyperkonkurenční trh v USA se dá SEO dělat. Tajemství úspěchu je v mailingu, spolupráci s blogery a v lokálním SEO.

Závěrem vystoupili na pódiu Martin KirschnerPetr Vondrášek s tím, jaké novinky nás čekají ve vyhledávání Seznam.cz. Dle jejich slov se plánuje nové zpracování dotazu a bude snazší zpracovávat description stránky. Vyhledávač rovněž začíná hodnotit stránky i podle URL. V sitemapě pak pro něj budou mít vyšší hodnotu. Na závěr se s námi pánové Martin a Petr rozloučili s doporučením, abychom začali používat self canonical.

Tímto byl celý obsah konference SEO restart završen. Nutno podotknout, že programem nás provázel Filip Podstavec, jenž se ukázal být pohotovým a schopným moderátorem :-).

Veškeré prezentace a materiály k přednáškám lze nalézt na stránkách SEO restart 2018.

Štítky: konference SEO seo restart

David Ferenc

David Ferenc [1]
[1] SEO Consultant

Bývalý zaměstnanec Advisio.