Informace o zpracování osobních údajů za účelem odpovědi prostřednictvím kontaktního formuláře

1. Společnost AdVisio marketing s.r.o., se sídlem Bozděchova 567/8, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, IČ 043 05 116, zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 63114, zpracovává v rámci kontaktního formuláře ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), Vaše následující osobní údaje:

v souladu s platnými právními předpisy, a to za účelem zaslání odpovědi na Vámi položený dotaz.

Uchování a zpracování osobních údajů je za výše uvedeným účelem po dobu 6 měsíců od zaslání zprávy v kontaktním formuláři, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování komunikace po dobu delší.

Výše uvedené zpracování je umožněno na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení – zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů.

2. Jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo, případně název společnosti a webová stránka budou zpracovány za účelem umožnění komunikace mezi vámi a společností.

3. Zpracování osobních údajů je prováděno společností AdVisio marketing s.r.o., tedy správcem osobních údajů, osobní údaje však pro tuto společnost mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

  1. Poskytovatel softwaru Raynet;
  2. Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.

4. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo: