Souhlas se zpracováním osobních údajů zaměstnání

1. Udělujete tímto souhlas společnosti AdVisio marketing s.r.o., se sídlem Bozděchova 567/8, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, IČ 043 05 116, zapsané u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 63114, aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), zpracovávala následující osobní údaje:

 • jméno, příjmení
 • emailovou adresu,
 • telefonní číslo,
 • občanství,
 • nejvyšší dosažené vzdělání,
 • pracovní zkušenosti,
 • podobiznu,
 • další údaje týkající se vaší osoby uvedené ve vašem životopisu,

které od vás byly získány na základě ucházení se o pracovní pozici u společnosti AdVisio marketing s.r.o.

2. Tyto osobní údaje lze zpracovat na základě vámi uděleného souhlasu – souhlas je dobrovolný a udělujete ho na zpracování po dobu 1 roku, a to za účelem zařazení do databáze uchazečů o zaměstnání a případného zaslání nabídky ucházet se o pracovní pozici ve společnosti v následujícím roce.

3. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to jakýmkoliv způsobem – například zasláním dopisu na adresu sídla společnosti, emailu na adresu radim.vasicek@advisio.cz nebo telefonicky na číslo 732 306 973. Zpětvzetí souhlasu bude mít za následek smazání vašich osobních údajů, které nemáme povinnost dle jiného právního předpisu archivovat nebo které nezpracováváme za účelem chránění našich práv.

4. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

 • vzít souhlas kdykoliv zpět,
 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, případně požadovat omezení zpracování,
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů – pokud se nejedná o osobní údaje, které jsme povinni nebo oprávněni dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů,
 • na přenositelnost údajů a právo požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
 • na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením,
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Přihlaste se k odběru newsletteru

Buďte ve střehu, konkurence nikdy nespí.
S námi vám žádná e-commerce novinka neunikne.