Školení Právo v marketingu

Bez nudných paragrafů, ale s tunou příkladu z praxe pochopíte, jak pracovat s osobními údaji, jak podchytit marketingové soutěže, jak dodržovat autorská práva a vůbec, jak v digitálním marketingu nešlápnout vedle. Stačí se přihlásit.

Mám zájem

04. 06. 2019

09:00 - 17:00

3 490 Kč

bez DPH

Majitelé, manažeři, správci e-shopů

 

AdVisio marketing s.r.o.

Josefa Šavla 1271/12 709 00 Ostrava – Mariánské Hory

Již proběhlo

Školit vás bude

Mgr. Petra Dolejšová
Advokátka a jednatelka AK eLegal

Twitter profil

Petra Dolejšová je advokátkou a jednatelkou AK eLegal. Specializuje se na právo v oblasti marketingu, médií a ochranu duševního vlastnictví. Za svou praxi již proškolila tisícovku marketérů a začínajících i zkušených podnikatelů. Stovkám jednotlivců i firem pomohla konkrétním problémům v oblasti marketingového a mediálního práva předejít nebo je vyřešit. Je také autorkou řady článků k této problematice, jak v právně, tak marketingově zaměřených médiích.

Pro koho je školení určeno?

Pro majitele firem, marketingové manažery, správce e-shopů a webů a pro ty, kdo chtějí udržet svůj byznys v mezích zákona.

Co se na školení dozvíte?

Bez nudných paragrafů, ale s tunou příkladů z praxe se v 6 tematických blocích dozvíte, jak v digitálním marketingu nešlápnout vedle.

Co s Petrou proberete?

Autorská práva off-line a on-line

 • Fotografie
  Fotobanky a jejich právní úskalí, fotografie na zakázku a na co si dát u licence pozor, možnost dalšího použití fotografie na zakázku bez souhlasu autora.
 • Grafiky na zakázku
  Meze jejich použití, tipy, co si u licencí pohlídat, právo požadovat zdrojové soubory.
 • Sdílení fotek, videí, článků
  Kdy mohu sdílet dílo bez vědomí autora a kdy ne.
 • Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram, Google Maps, Mapy.cz
  Jejich smluvní podmínky a praktické příklady sdílení cizích fotek, tweetů, videí, článků.

Nekalá soutěž

 • Přehled
  Co vlastně je nekalá soutěž.
 • Příklady
  Praktická ukázka toho, kde jsou limity pro nekalou soutěž.
 • Pravidla
  Jaká platí pravidla pro používání státních symbolů, olympijských symbolů, symbolů jiných sportovních a kulturních akcí?

Užívání cizích ochranných známek a názvu konkurence v reklamě

 • Pravidla používání
  Jak používat cizí ochranné známky, názvy v copy světě?
 • Doménové spory
  Jaké jsou způsoby jejich rychlého řešení?
 • Reference
  Jaké jsou možnosti jejich použití?
 • Nastavení PPC
  Spory, které se k PPC pojí a možnosti jejich řešení s ohledem na evropskou soudní praxi.

Zákon o regulaci reklamy

 • Limity pro reklamu ze strany státu (online i offline)
 • Zákaz klamání spotřebitele a jeho praxe
 • Zákaz diskriminace a jeho praxe
 • Odpovědnost agentur za obsah kampaně

Marketingové soutěže

 • Právní aspekty
  Na co si dávat pozor při nastavení soutěží.

Osobní údaje v praxi

 • Stručný přehled
  O právní úpravě osobních údajů.
 • Problémy marketérů
  Na co si dávat pozor při nakládání s osobními údaji.
 • Direct marketing, focení akcí, UX, targeting
  Jak vše ošetřit z hlediska GDPR.

Co je v ceně školení

Postaráme se o to, aby vám během celodenního školení nekručelo v břiše. Dáte si občerstvení i oběd a zbyde čas na dotazy a malou konzultaci s přednášející.

 • 6-7 hodin nabitých informacemi a cennými příklady z praxe
 • Prostor pro vaše dotazy
 • Občerstvení a oběd

Školení již proběhlo, ale nic není ztraceno

Vyplňte nám níže své kontakty a my vás po otevření nového termínu tohoto školení obratem informujeme. Navíc vám podržíme místo, aby jste již o nic nepřišli.

X

Obchodní podmínky pro školení Právo v marketingu

pořádané společností AdVisio marketing s.r.o.

I. Základní ustanovení

Školení Právo v marketingu (dále jen „školení“).

 1. Školení se koná dne 04. 06. 2019 v AdVisio marketing s.r.o., Josefa Šavla 1271/12 709 00 Ostrava – Mariánské Hory.
 2. Pořadatelem školení je společnost AdVisio marketing s.r.o., se sídlem Bozděchova 567/8, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ 043 05 116, zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 63114, kontaktní e-mail: radim.vasicek@advisio.cz, kontaktní telefon: 732 306 973 (dále jen „Pořadatel školení“).
 3. Školení se mohou účastnit jak fyzické osoby, tak právnické osoby prostřednictvím fyzických osob (zaměstnanců či jiných pověřených osob), a to po registraci provedené na webové stránce https://www.advisio.cz/skoleni/ (dále jen „registrace“) a za splnění dalších podmínek stanovených těmito obchodními podmínkami.
 4. Předmětem smlouvy je účast na školení, kdy zájemce o účast na školení (dále jen „Účastník“) podává prostřednictvím registrace návrh na uzavření smlouvy o koupi vstupenek na školení Pořadateli školení. Přijetím návrhu je uzavřena smlouva mezi Účastníkem a Pořadatelem školení.
 5. Registrací na školení vyjadřuje Účastník souhlas s těmito obchodními podmínkami, kterými se řídí práva a povinnosti mezi Pořadatelem školení a Účastníkem.

II. Účastnický poplatek

 1. K účasti na školení je třeba zaplatit účastnický poplatek ve výši 3 490 Kč bez DPH.
 2. V ceně účastnického poplatku je zahrnutý vstup pro 1 osobu, občerstvení dle programu, prezentační materiály.
 3. Po provedení registrace obdrží Účastník potvrzení registrace na e-mailovou adresu uvedenou při registraci a zálohovou fakturu k úhradě účastnického poplatku, kterou je povinen zaplatit ve lhůtě v zálohové faktuře uvedené.
 4. Úhrada je možná prostřednictvím bankovního převodu na účet 2500844321 / 2010. Do poznámky platby je třeba uvést údaje specifikované v zálohové faktuře.
 5. Po úhradě zálohové faktury vystaví Pořadatel školení Účastníkovi daňový doklad – fakturu obsahující veškeré zákonné náležitosti, která bude Účastníkovi zaslána na jeho e-mailovou adresu.
 6. Nedojde-li k zaplacení účastnického poplatku ve lhůtě uvedené na zálohové faktuře, bude registrace automaticky zrušena.

III. Storno podmínky

 1. Účastník musí provést zrušení své registrace na školení písemně prostřednictvím e-mailové zprávy zaslané na adresu skoleni@advisio.cz. Ve zprávě musí být uvedeno taktéž číslo bankovního účtu, na který si bude Účastník přát vrátit účastnický poplatek ve výši stanovené dle ust. čl. 3 odst. 2 těchto obchodních podmínek.
 2. Pokud ještě Účastník neuhradil účastnický poplatek a zruší svou registraci před samotným konáním školení, je Účastník povinen uhradit storno poplatek v následující výši:
  • Při zrušení registrace do 21. 5. 2019 bez jakéhokoliv storno poplatku;
  • Při zrušení registrace do 28. 5. 2019 včetně je Účastník povinen k úhradě storno poplatku ve výši 50 % účastnického poplatku;
  • Při zrušení registrace po 28. 5. 2019 nebo při neúčasti na školení je Účastník povinen k úhradě storno poplatku ve výši 100 % účastnického poplatku.
 3. Pokud již byl účastnický poplatek zaplacen a Účastník svou registraci zruší, vrácení účastnického poplatku probíhá následovně:
  • Při zrušení registrace do 21. 5. 2019 včetně bude vrácen účastnický poplatek ve výši 100%;
  • Při zrušení registrace do 28. 5. 2019 včetně bude vrácen účastnický poplatek ve výši 50%;
  • Při zrušení registrace po 28. 5. 2019 nebo při neúčasti na školení se účastnický poplatek nevrací.
 4. Účastnický poplatek nebo jeho poměrná část bude vrácena do 14 dní od potvrzení obdržení čísla příslušného bankovního účtu Pořadatelem školení.
 5. V případě prodlení s úhradou účastnického poplatku či storno poplatku po dobu více než 30 dnů ode dne jejich splatnosti, je Pořadatel školení oprávněn takto vzniklé pohledávky předat externím společnostem k vymáhání. V případě prodlení s úhradou má Pořadatel školení právo požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení.

IV. Ustanovení pro spotřebitele

 1. Ustanovení tohoto článku se uplatní pouze v případě, že Účastník vstupuje do smluvního vztahu s Pořadatelem školení výlučně jako spotřebitel (dále jen „spotřebitel“), tj. člověk, který vůči Pořadateli školení vystupuje mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání.
 2. Smlouvu je možné uzavřít prostřednictvím webových stránek.
 3. Účastníkovi údaje uvedené v registračním formuláři Pořadatel školení považuje za aktuální, pravdivé a přesné.
 4. Náklady na používání komunikačních prostředků vzniklé v souvislosti s jednáním o uzavření smlouvy si hradí spotřebitel sám s tím, že tyto náklady se nijak neliší od základní sazby.
 5. V případě uzavření smlouvy online, dálkovým způsobem nebo mimo prostory Pořadatele školení má spotřebitel právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od jejího uzavření bez udání důvodu. Odstoupit lze písemně nebo zasláním emailu na kontaktní údaje uvedené na této webové stránce. Pro dodržení 14denní lhůty je potřeba toto odstoupení před jejím uplynutím odeslat.
 6. Odstoupit v zákonné lhůtě 14 dnů nelze, pokud Pořadatel školení již poskytl plnění ve lhůtě pro odstoupení spotřebitele na žádost spotřebitele. V případě školení je takovou žádostí přihlášení se na školení s termínem konání do 14 dnů od registrace na školení.
 7. V případě, že spotřebitel odstoupí od smlouvy v zákonné lhůtě 14 dnů, ačkoliv již bylo započato s plněním na základě jeho vlastní žádosti, je spotřebitel povinen Pořadateli školení uhradit poměrnou část plnění.
 8. Uplatnění práv z vadného plnění a reklamace školení se řídí ustanovením zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, konkrétně ust. §1810 a násl., §1820 a násl. a §2099 a násl.
 9. Spotřebitel má podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu plynoucího ze smluvního vztahu. V takovém případě je spotřebitel oprávněn obrátit se na Českou obchodní inspekci, (Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, email: adr@coi.cz,web: adr.coi.cz). Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh spotřebitele, a to v případě, že se spor nepodařilo s Pořadatelem školení vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u Pořadatele školení poprvé. Spotřebitel má právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce ec.europa.eu/consumers/odr/.

V. Zpracování osobních údajů během registrace na školení

 1. Pořadatel školení jako správce osobních údajů, zpracovává a uchovává v rámci vaší objednávky účasti na školení následující osobní údaje:
  • Jméno, příjmení;
  • E-mailovou adresu;
  • V případě společnosti:
   • Název společnosti
   • IČO, DIČ
   • Adresu sídla
  • V případě soukromé osoby:
   • Adresu
  v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a to za účelem poskytnutí plnění a evidence smlouvy. Takové zpracování umožňuje ust. § 5 odst. 2 písm. b) zákona o ochraně osobních údajů - zpracování nezbytné pro plnění smlouvy. Zpracování osobních údajů bude probíhat do doby realizace školení a dále po dobu 10 let od realizace plnění dle smlouvy, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší.
 2. Pořadatel školení prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné a nebudou poskytnuty žádné třetí osobě. Výjimku představují zpracovatelé, kteří se podílí na organizaci školení, a to mohou v závislosti od konkrétní školení být:
  • AdVisio marketing s. r. o., IČO 04305116, sídlem Bozděchova 567/8, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava
  • Poskytovatel marketingového systému Mailchimp
  • Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací.
 3. Na e-mailovou adresu (případně tel. č.) vám budou Pořadatelem školení zasílána obchodní sdělení, neboť tento postup umožňuje § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o službách informační společnosti, pokud jej neodmítnete. Tato sdělení se mohou týkat pouze obdobných či navazujících služeb a lze je kdykoliv jednoduchým způsobem – zasláním dopisu, e-mailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení – odhlásit. E-mailová adresa bude za tímto účelem Pořadatelem školení zpracovávána po dobu 3 let od realizace školení.
 4. Účastník má podle zákona o ochraně osobních údajů právo:
  • požadovat po Pořadateli školení informaci, jaké osobní údaje zpracovává,
  • požadovat po Pořadateli školení vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
  • vyžádat si u Pořadatele školení přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
  • požadovat po Pořadateli školení výmaz osobních údajů - výmaz Pořadatel školení provede, pokud nemá pro další zpracování jiný právní důvod,
  • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na Pořadatele školení nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

VI. Doplňující informace

 1. Pořadatel školení si vyhrazuje právo na změnu programu, změnu termínu či zrušení školení z vážných organizačních a provozních důvodů. V případě zrušení školení ze strany Pořadatele školení obdrží Účastník účastnický poplatek ve výši, kterou uhradil zpět, a to do 30 dnů od ohlášení zrušení školení.
 2. Účastníci nejsou oprávněni pořizovat audio či audiovizuální záznam na všech přednáškách konaných v rámci školení. V případě, že dojde k porušení této povinnosti, je Účastník povinen uhradit Pořadateli školení smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč na účet Pořadatele školení. Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů ode dne konání školení. Pořadatel školení je taktéž při prokázání porušení výše uvedené povinnosti oprávněn Účastníka z školení vykázat.
 3. Podle zákona o evidenci tržeb je Pořadatel školení povinen vystavit Účastníkovi školení účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.
 4. Registrací a účastí na školení uděluje Účastník souhlas s tím, že v souvislosti s konáním školení mohou být pořizovány fotografie a audiovizuální záznamy zachycující Účastníky, které mohou být následně užívány Pořadatelem školení nebo osobami přednášejícími (resp. jejich zaměstnavateli) pro propagační účely po dobu 3 let od realizace školení. Za pořizování a užívání takových fotografií a audiovizuálních záznamů nenáleží Účastníkům jakákoliv odměna ani jiná náhrada. Tento souhlas lze vzít kdykoliv zpět. Pokud si Účastník nepřeje být na školení audio/vizuálně zachycen, je potřebné, aby jakýmkoliv způsobem sdělil takovou informaci nejpozději při vstupu na školení organizátorům, případně fotografovi či kameramanovi. V takovém případě nebude na záznamu zachycen.
 5. Pokud smluvní vztah obsahuje mezinárodní prvek, pak je rozhodným právem české právo.

V Ostravě dne 4. 5. 2019

Přihlaste se k odběru newsletteru

Buďte ve střehu, konkurence nikdy nespí.
S námi vám žádná e-commerce novinka neunikne.