Projekty EU

Naše společnost zahájila realizaci projektu Vzdělávání zaměstnanců AdVisio s.r.o.: CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0004192), který je spolufinancován Evropským sociálním fondem. Realizace projektu bude probíhat od 1.3.2017 do 28.2.2019.

Cíl projektu

Cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců a zajistit tak soulad jejich kvalifikací a kompetencí s požadavky na vykonávané pracovní činnosti. Komplexního vzdělávacího programu se zúčastní přibližně 8 našich zaměstnanců. Pro všechny zaměstnance jsou naplánovány vzdělávací aktivity, kdy každý zaměstnance absolvuje minimálně 40 hodin vzdělávání.